ASN logo
Cheremshanka Airlines
Last updated: 4 March 2012

name: Cheremshanka Airlines
country: Russia
Founded: 19..
c96

 

Cheremshanka Airlines- Accident & incidents:

date type registration operator fat. location   pic cat
29-JAN-1997Yakovlev Yak-40 RA-87552 Cheremshanka Airlines, op.for Krasnoyarskie Avialinii 0 near Shushenskoye   A1
26-SEP-1994Yakovlev Yak-40 RA-87468 Cheremshanka Airlines 28 near Vanavara A1

 

Cheremshanka Airlines- Photos:

photo of Yakovlev-Yak-40-RA-87468
accident date: 26-09-1994
type: Yakovlev Yak-40
registration: RA-87468